REDE Kft. Szakértői és Konzulens Iroda

ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI DÍJ


Az élelmiszerlánc-felügyeleti díjról a 2008. évi XLVI. törvény rendelkezik. A díjat 2012-től kell fizetni. A díjfizetés szabályait az alábbiakban foglaljuk össze.

- Felügyeleti díj alá tartozó tevékenységek:

• állatok forgalmazása (pl, élelmiszer-termelési, tenyésztési, kísérleti célból tartott állatok)

• növényi termékek forgalmazása (pl. élelmiszer-termelés céljából, vetőmag, szaporító anyag)

• vendéglátás, közétkeztetés, élelmiszer előállítás vagy forgalmazás

• állatgyógyászati termékek előállítása vagy forgalmazása

• műtrágya, növényvédő-szer előállítása vagy forgalmazása

• állati eredetű melléktermékek szállítása, kezelése, feldolgozása, ebből készült termék forgalmazása

• élőállat szállítás, továbbá ilyen járművek fertőtlenítését végző hely üzemeltetése

• állatkarantén, állatrakodó, kereskedői telep, etető-itató állomás, állatvásár üzemeltetése

• szaporítóanyag előállítása vagy tárolása

• laboratórium üzemeltetése (pl. növény-eü, állat-eü, élemiszer- vagy takarmányvizsgáló labor)

• állatok jelölésére szolgáló eszköz forgalmazása

A fentieket végezheti gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, költségvetési szerv, stb., melyek egyaránt a díjfizetés alanyává válnak. A tevékenységeket jelölő TEÁOR számok tekintetében hívjon bennünket!

- Felügyeleti díj mértéke:

A díj mértéke – alapesetben - a fenti tevékenységből származó előző évi nettó árbevételének vagy természetes személy esetén az előző évi jövedelmének 0,1%-a, azaz 1 ezreléke. A díjalapból levonandó a befizetett jövedéki adó és népegészségügyi termékadó (NETA) összege.

Élelmiszert elsődlegesen végső fogyasztó számára értékesítő mikrovállalkozásnak és kistermelőnek évi 20.000 Ft, kisvállalkozásnak évi 700.000 Ft felügyeleti díjat kell fizetni, utóbbi azonban választhat a %-os és a fix összegű díjmérték között. További részletszabályokkal kapcsolatban keressen bennünket!

- Felügyeleti díj bevallása és befizetése:

A bevallást kizárólag elektronikus úton, önállóan vagy meghatalmazott útján (pl. cégünk közreműködésével) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján keresztül lehet benyújtani.

- A bevallás benyújtásához szükséges

• ügyfélkapu regisztráció

• MVH regisztrációs szám

• partner azonosító

Amennyiben nem szerepel a NÉBIH és az MVH közös ügyfélnyilvántartásában, illetve nem rendelkezik az említett regisztrációkkal, cégünk segítséget nyújt ezek intézésében.

- A felügyeleti díj

• bevallási határideje: május 31.

• befizetési határideje: július 31. és következő év január 31.

A bevallásban szereplő díjat – a fenti két határidőig - két egyenlő részletben kell befizetni a NÉBIH számlaszámára Ha a felügyeleti díj összege nem éri el az 1000 Ft-ot, a bevallást be kell nyújtani, de a díjat nem kell megfizetni. A törvény lehetőséget ad egyszerűsített bevallás, általány díj és egyéb mentességek, könnyítések igénybe vételére pl. mikrovállalkozások, mezőgazdasági kistermelők, őstermelők, termelői szerveződés és azok tagjai részére. Ezzel kapcsolatos kérdésével hívjon bennünket!

Bevallási kötelezettség elmulasztása esetén a NÉBIH mulasztási bírságot szabhat ki.


- Nyilvántartás:

A bevallására kötelezettnek olyan nyilvántartás kell vezetnie, amelyből egyértelműen megállapítható a díj alapjának és mértékének a számítása. Tehát annak is kell nyilvántartást vezetnie, aki bevallást készít, de nem fizet, meghatározott alanyok azonban mentesülnek az előírás alól.

A fentiekben a fontosabb szabályokról írtunk, a törvény és annak végrehajtási rendelete további részleteket is tartalmaz. Amennyiben a leírtakkal kapcsolatban kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal!


Vállaljuk:

- tanácsadást

- felügyeleti díj érintettségének és mentességének vizsgálatát

- nyilvántartás elkészítését, vezetését

- bevallás, pótbevallás elkészítését

- teljes körű ügyintézést