REDE Kft. Szakértői és Konzulens Iroda

INTRASTAT


A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) részére INTRASTAT adatszolgáltatásra kötelezettek azok a magyar adószámmal rendelkező vállalatok, illetve vállalkozások, melyek EU tagállamból terméket hoznak be, illetve EU tagállamba terméket visznek ki és a 12 havi beszerzés, illetve kiszállítás összege meghaladja az ún. adatszolgáltatási küszöbértéket (170 millió Ft / beszerzés, illetve 100 millió Ft / kiszállítás).

Az adatszolgáltatás alapja a termék értéke, mennyisége és a Kombinált nómenklatúrában szereplő KN-kódja (vámtarifaszáma), de egyéb adatokat is fel kell tüntetni (pl. fuvarozási mód, fuvarparitás, rendeltetési, származási ország, termék megnevezése).

Fontos! Az INTRASTAT adatszolgáltatást irányonként (beszállítás, kiszállítás) és termékenként kell elkészíteni (azaz pl. egy gyűjtőkamion áruféleségei nem vonható össze egy vámtarifaszám alá).

Az INTRASTAT adatszolgáltatást havonta egyszer - az adott hónap beszerzéseiről, illetve kiszállításairól külön-külön – kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás határideje: tárgyhónapot követő hónap 15-e. Az adatszolgáltatás formája a kritériumoktól függően egyszerűsített vagy részletes (pl. bérmunka). Az adatszolgáltatás teljesítése kizárólag elektronikus úton történik.

Aki az adatszolgáltatás elmulasztja, megtagadja, illetve valótlan adatot közöl (pl. vámtarifaszám) bírsággal sújtható.

Az INTRASTAT adatszolgáltatás elkészítésében készséggel állunk rendelkezésére.

Vállaljuk:

- termékek tarifális besorolását (KN-kód)

- adatszolgáltatás elkészítését

- teljes körű ügyintézést

Tevékenységünk az ország egész területére kiterjed.